Shop

BWT AquaMINUS PH 6 kg

30 

Vetitë dhe udhëzimet për përdorimin e AQUAMINUS në granula
Matni pH-në e pishinës tuaj duke përdorur kompletin tuaj të kontrollit.
Kthejeni pH-në midis 7.0 dhe 7.4.
Duhen 100 g AQUAMINUS për 10 m3 për të ulur vlerën e pH me 0,1.
Vendos AQUAMINUS në një shtambë. Hidhni AQUAMINUS përgjatë mureve duke u kujdesur që ta shpërndani sa më shumë (përpara grykave të shkarkimit për të përftuar një shpërndarje të mirë të produktit në ujë).
Më pas kontrolloni pH.

SKU: PRP03 Category: