Event

Water Boutique si një institucion i kompletuar dhe i kushtuar tërësisht ujit dhe vetëm për ujin, zhvillon një aktivitet të mirëfilltë në funksion të përgjegjësisë sociale në lidhje me efektet e aktiviteteve në shoqëri dhe mjedis. Këtu përfishen një game e gjerë çështjesh që lidhen me ndikimin social dhe mjedisor të aktivitetit sipërmarrës të kompanisë. Projektet e ndryshme në funksion të informimit komunitar për burimet, vlerat, cilësinë e ujit dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndotja, vecanërisht nga palstika, botimi i broshurave informuese në këtë drejtim, sponsorimi i sportistëve elitarë të sporteve të vecanta si dhe donacionet e ndryshme për shtresat vulnerabël, na bën te ndihemi krenar përkrah cdokujt që mendon dhe vepron si ne.