Tiranë 23 Maj – Hilton Garden Tirana

Konferenca “Be FOCUSED”

E ardhmja e Teknologjisë në trajtimin e ujit   bazuar në Ekpertizën Gjermane për mbrojtjen e Mjedisit

 

Water Boutique shpk, në bashkëpunim me partnerin e saj zyrtar BWT – Best Water Techonolgy dhe DIHA- Deutsche Industrie- und Handelsvereinigung in Albanien, organizoi në tiranë Konferencen e Parë për ndotjen e mjedisit, ndikimit që ka ndotja e mjedisit nga plastika në cilësinë e ujit dhe cilësinë e jetës, si dhe senzibilizimi i opinionit publik .

Një vëmendje  e vecantë në këtë konferencë ju kushtua teknologjisë inovative gjermane nga partneri ynë zyrtar BWT, në fushën e trajtimit dhe filtrimit të ujit.

Water Boutique shpk, jo vetëm që është lider në Shqipëri dhe rajon në fushën e trajtimit dhe filtrimit të ujit, por është dhe e vetmja kompani shqipëtare që me projekte konkrete  promovon mbrojtjen e mjedisit dhe ujit,  si befenite të natyrës që duhet të mbrohen për të mirën e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.

 

Temat e trajtuara në këtë Konferencë:

Urim VATA, CEO Water Boutique shpk – Misioni i Water Boutique Përmirësimi i cilësisë së jetës kudo që është uji.

M.Sc.  Marianthi Guri – Direktivat Europiane të Ujit

Bledar Mankollari, Drejtor Ekzekutiv DIHA Përmirësimi i Klimës së Bizneseve falë përfaqësimeve të Kompanive Lider Gjermane në Shqipëri

Thorsten KAFKA, Përfaqësues i B WT Best Water Technology – Problematikat e ujit dhe zgjidhjet me ane te trajtimit dhe filtrimit .

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne….