Shop

Pompa e dozimit MEDO

2200 

Prodhim i BWT – Best Water Technology Gjermani

Pompat e dozimit MEDO® XB janë pompa magnetike të dozimit me  membranë PTFE. Ato ofrojnë opsione të ndryshme te ndërrimit dhe të kontrollit. Materialet e mëposhtme të dozimit janë në dispozicion: PP, qelqakrilik, PTFE, PVDF. Për dozimin e zgjidhjeve të përbërësit aktiv të BWT për trajtimin e ujit të pijshëm dhe sanitar në përputhje me udhëzimet përkatëse DIN dhe DVGW.

E certifikuar – DIN EN ISO 3743-1

Category:
Description

Për dozimin e solucioneve kimike :
– Hypochloride natriumi (NaOCl)
– Acidi klorhidrik (HCl) deri në 40%
– Acidi sulfurik (H2SO4) deri në 40%
– Peroksid hidrogjeni (H2O2) deri në 30%
– Zgjidhja sode kaustike (NaOH) deri në 40%

– Permaganat kaliumi(KMnO4)

– Kimikate të mëtejshme sipas kërkesës.