Shop

Ti (pjesez lidhese ) 3/8″

Ai përbëhet nga 2 pjesë: një lidhës metalik (3/8 “fije e jashtme x 3/8” fije e brendshme) dhe valvula me një çelës plastik. Ju lejon të lidhni filtrin në tubin e furnizimit, valvola ose me bateri vertikale.