Shop

BWT Puriver 5L

66 

Vetitë e produktit dimërues PURIVER
PURIVER është një produkt me veprim të trefishtë:

Algistatic: Parandalon përhapjen e algave
Bakteriostatik: Lehtëson pastrimin e pranverës
Anti-gëlqeror: Parandalon grumbullimin e depozitave të gëlqeres dhe papastërtive

SKU: PRP05 Category: