Shop

Filtër uji RO

75 

Prodhim i BE

FilmTECH 

Fishek filtri për cdo filter uji që funksionon me Membranë molekulare ose Reverse Osmozës

Ky fishek është i përbërë  nga disa shtresa të holla, të ndërlidhura nga fije spirale duke krijuar pore për kalimin e ujit tëfiltruar .

Materiali i membranës është gjysmëpërcues, me dy dalje : në njërën dalje kalon uji i pastër dhe ne daljen tjetër shkarkohen ndotësit organike dhe inorganike  si dhe lëndëve të tretura në ujë, metale të rënda dhe elemente radioaktive toksike dhe kimikate kancerogjene.

Membranat janë në dispozicion në:

-50 GPD -75 GPD

-100-300-500-600-800 GPD