Shop

Honeywell

341 

Prodhim Gjerman

Filtër uji  me vetëshperlarje automatike që instalohet në hyrje të rrjetit. Filtri eshte i   një cilësie të lartë dhe ka dizajn modern ergonomik. Instalim i tij mund të bëhet horizontal ose vertikal.

Description

Specifikimet teknike: ​

Presioni nominal              16 PN

Presioni i punës                1.5 – 16 bar

Temperatura e ujit          5-40° C

Filtër Elementi                  20 µm

Kapaciteti Nominal         5.2 m3/h