Cila është siguria dhe garancia që duhet të ketë një filtër uji?

Cila është siguria dhe garancia që duhet të ketë një filtër uji?

Siguria dhe garancia e filtrit të ujit dëshmohet nga Certifikimet që atribuohen filtrit dhe kompanisë prodhuese të tij nga Entet e Autorizuara të Standartizimit të Bashkimit Europian.  Prodhimi, materiali i filtrit, funskionet e tij dhe cdo karakteristikë tjetër duhet të jenë të njëjta me këto standartet të BE.