Filtër uji BWT Multi S 2000

Filtër uji BWT Multi S 2000

ELEMINONI HEKURIN, MANGANIN DHE KLORIN NGA UJI

Me Filtër uji BWT Multi S 2000 ju siguroni mbrojtje të besueshme kundër grimcave
dhe papastërtive, si dhe ndotësve si hekuri (deri në 1 ppm) dhe mangani, turbullira,
ngjyrën dhe aromat dhe shijet e pakëndshme nga klori në ujin tuaj.
Filtër uji BWT Multi S 2000 ka një sistemi i filtrimit multimedial me cilësi shumë të
lartë. Me një kapacetit prej 2.0 m³/h BWT Multi S 2000 është zgjidhja ideale për
ujërat e puseve që zakonisht janë të paqëndrueshëm.
Filtër uji BWT Multi S 2000 instalohet në hyrje të rrejtit funksionon ndërmjet
procesit të kondensuar në një sistem filtri shtëpiak. Ai vetë shpëlahet pa patur
nevojë për mirëmbajtje shtesë
BWT ofron komplete të veçanta zëvendësimi që përmbajnë të gjitha mediat e ndryshme të filtrit në sasinë
që ju nevojitet për të rimbushur.
▪ Media filtri Bewasorb K111, Minox S & Bewasorb

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne