Filtri i ujit Sterilizues UV

Filtri i ujit Sterilizues UV

Filtri  i ujit Sterilizues UV

Filtri Sterilizues i ujit UV përbëhet nga produkti që ju lejon të eleminoni bakteret dhe çdo formë të jetës patogjene, e cila mund të jetë e pranishme në ujin e rubinetit, duke e bërë atë  të sigurt për konsumin e të gjithë familjes. Qëllimi i llambës baktericid me filtrin e ujit sterilizues UV është të eliminojë plotësisht parazitët, çdo bakterie dhe virus që mund të jenë të pranishme në ujin e pijshëm dhe sanitar, e njëjta gjë vlen edhe për mykun, algat dhe çdo grimcë që nuk duhet të gjendet në ujë. Drita ultravjollcë (UV) është një formë drite e padukshme për syrin e njeriut. Ajo zë pjesën e spektrit elektromagnetik midis rrezeve X dhe dritës së dukshme. Dielli lëshon dritë ultravjollcë, megjithatë shumica e tij absorbohet nga shtresa e ozonit në tokë. Dezinfektimi i ujit me anë të një filtri sterilizues UV të ujit bëhet përmes këtyre rrezeve të cilat veprojnë në ADN-në qelizore të elementeve që ndërhynë në ujë, duke i eliminuar ato. Kjo eshtë një procedurë që ju lejon të sterilizoni plotësisht ujin dhe që nuk përbën asnjë rrezik për njerëzit. Kujdes: Sterilizatori UV nuk e bën ujin e pijshëm, por është një procedurë që e bën ujin e pijshëm  të sigurtë, i cili për shumë arsye mund të jetë i ndotur nga bakteret, viruset,myku etj.

Filtrimi i ujit të pijshëm është jetik për mbrojtjen e shëndetit publik. Kërcenimet e përbashkëta janë mikroorganizmat rezistente ndaj klorit, të tilla si Cryptosporidium dhe Giardia, si dhe mikroorganizmat fekalë të tillë si E. coli dhe patogjenë të tierë. Mikroorganizma të tillë vazhdimisht përbëjnë një rrezik potencial shëndetësor në ujin e pijshëm të pambrojtur. Sëmundjet e lidhura me ujin e pijshëm mund të jenë fatale dhe kostot e lidhura me to mund të shkojnë deri në miliarda dollarë në mbarë botën. Klori është përdorur gjerësisht si dezinfektues primar në botë.  Sidoqoftë, meqënëse nënproduktet e klorit kanë treguar të jenë potencialisht kancerogjene si dhe problemet me mikroorganizmat rezistent ndaj klorit,  metoda e dezinfektimit të ujit me  filtër sterilizues UV  është  teknologjia me efikase dhe e  preferuar. Për shkak të shumë problemeve të ujit të pijshëm të infektuar madje edhe në zonat me burim të cilësisë së larte të tij, shumë shtete kanë filluar të instalojnë sisteme UV në furnizimin me ujë të pijshëm dhe sanitar për të siguruar besim më të madh. Sistemet UV janë gjithashtu të shkëlqyera për back-up pasi ato mund të jenë në funksion të plotë brenda disa minutave. Dezinfektimi UV ndryshe nga qasjet kimike ndaj dezinfektimit të ujit  siguron caktivizimin e shpejtë dhe efektiv të mikroorganizmave përmes një procesi fizik.

Një filtër uji UV sterilizues përbëhet nga një furnizues me energji elektrike dhe një prizë elektrike, një dhomë rrezatimi dhe një kuarc. Tubi kuarcit është komponenti më i shtrenjtë i filtrit të ujit sterilizues dhe lejon që rrezet UV të kalojnë për të pastruar ujin me veprimin e tyre antimikrobik. Sa më i pastër të jetë Kuarci aq më mirë funksionon ai. Llamba ultravjollcë  nga ana tjetër  ka maksimumi 9 mijë orë pune. Pasi të mbarojë funksionaliteti i saj, thjesht duhet të zëvendësohet, pa ndonjë nevojë të ndryshoni filtrin sterilizues UV të ujit në. Kostot e mirëmbajtjes varen nga kapaciteti i filtrit sterilizues UV i ujit.

Kujdes: Sikurse përmendëm më lartë, përbërësi më i shtrenjtë i produktit është kuarci, i cili sa më i pastër të jetë, aq më mirë lejon që rrezet UV të kalojnë dhe për këtë arsye garanton pastërtinë e ujit dhe sterilizimin e tij. Prandaj, kushtojini vëmendje filtrave sterilizues UV për ujë me kosto të ulët, sepse në këtë rast cilësia e produktit ose efektiviteti i tij sigurisht që nuk është primar dhe kjo do të thotë që pastrimi i ujit nuk është i plotë.