Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Plazhe dhe Kampigje

Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Plazhe dhe Kampigje

Ujërat e ndotura që vijnë nga objektet akomoduese si plazhet dhe kampingjet karakterizohen nga një fluks ndërprerjesh shumë e lartë për sa i përket sasisë së ujit të ndotur, ndërkohë që janë mjaft uniforme për sa i përket cilësisë së ndotësve të tretur në efluente.

Këto aktivitete parashikojnë hapje sezonale dhe kalojnë nga një prani minimale në periudhat e sezonit të vjeshtës dhe dimrit, deri në frekuentim shumë të lartë të përqendruar në periudha shumë të kufizuara të sezonit.

Sistemet e pastrimit biologjik, pra nëpërmjet baktereve të gjalla, të cilat si të gjitha qeniet e gjalla në natyrë kërkojnë një mjedis jetësor, me prani të vazhdueshme të ujit, ajrit dhe ushqimit, në vend të kësaj kanë nevojë për një fluks të vazhdueshëm të ujërave të zeza, ose më mirë sa më konstante dhe më e ekuilibruar, aq më shumë sistemet e pastrimit janë efikase dhe të dobishme për qëllimin e tyre.

Meqenëse në këtë rast konkret është e pamundur të ruhet një rrjedhë e vazhdueshme e ujërave të zeza me kalimin e kohës, është e nevojshme të gjenden zgjidhje pastrimi të përshtatshme për këtë qëllim, prandaj është e rëndësishme t’drejtoheni profesionistëve të sektorit për projektimin dhe instalimin e tyre.

Prandaj, trajtimi parësor  si gropat septike dhe degrasatorët\ndarësit e yndyrës duhet të instalohen dhe mirëmbahen në mënyrën e duhur për të ruajtur gjithmonë efikasitetin optimal të pastrimit, pavarësisht nga destinacioni përfundimtar i mbetjeve.

 

Kujdes: Në çdo rast, nuk lejohet shkarkimi i ujit të shiut apo ujit të pishinës në pastrues.

 

Elementet e vlerësimit për gjetjen e zgjidhjes më të përshtatshme:

  • Numri i përdoruesve sezonalë
  • Sasia e prurjeve
  • Efikasiteti i pastrimit
  • Vendi i Instalimit
  • Lehtësia dhe kosto-efektiviteti e menaxhimit
  • Kosto e blerjes së impiantit
  • Periudhat e frekuentimit

 

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne…..

TUZ – Eco Life