Ndarësi i yndyrës ose Degrasatori

Ndarësi i yndyrës ose Degrasatori

Hotele – Restorante- Bujtina – Mensa

 

Ndarësit e yndyrës ose Degrasatorët përdoren për trajtimin paraprak të ujit që vjen nga ndërtesat civile (kuzhinat, lavatriçet, lavamanët, dushet etj)ose nga aktivitetet e ushqimit dhe të përpunimit të ushqimit si hotele, restorante, mensam bujtina etj. përpara dërgimit në kanalizimet publike ose në rrjedhën e sipërme të një impianti të përshtatshëm pastrimi (llum aktiv,  filtër rrjedhës, etj).

Falë ekspertizës së saj në fushën e trajtimit të ujërave të zeza, dhe në sektorin e ndarësve të yndyrës, TUZ – Trajtimi i Ujërave të Zeza Eco Life ofron një portofol produktesh të markave më të mira  të BE,  për të ofruar efikasitet të lartë dhe për të përmbushur nevojat specifike të klientëve.

Ndarësit ose interceptorët e yndyrës të këtyre markave prodhohen në Bashkimin Europian dhe janë të certifikuara sipas  standartit dhe Regullores (BE) 2020/741 e Parlamentit Europian.

Ndarësi i yndyrës  ose Degrasatori përdor parimin e ndarjes me anë të gravitetit. Ndarja e yndyrës është një proces fizik i heqjes së të gjitha substancave që kanë një peshë specifike më të ulët se ajo e ujërave të zeza, tipike për ujërat e zeza që vijnë nga kuzhinat, restorantet ose mensat.

Brenda rezervuarit të kondensimit të yndyrës, materiale të tilla si uji, yndyrat dhe grimcat e papastërtive (llumrat) ndahen për shkak të dendësisë së tyre të ndryshme.

Yndyrat dhe vaji (dendësia e të cilave është 10-15% më e ulët se uji) rrjedhin drejt majës së ndarësit, ndërsa llumi më i rëndë vendoset në fund të ndarësit.

Uji gri i trajtuar dhe pastruar nga degrasatori më pas del nga një seksion i mbrojtur.

 

Procesi i kapjes dhe asgjësimit të yndyrës

  1. Hyrja e ujërave të zeza

Ujërat e zeza që përmbajnë depozitime të yndyrës, vajit, yndyrës dhe mbetjeve të ushqimit hyjnë në ndarësin e yndyrës, ku kontrollohen nga një pengesë. Ky proces ndihmon në uljen e shkallës së rrjedhës për t’i dhënë ujërave të zeza kohë të mjaftueshme për t’u ftohur dhe për t’u ndarë në tre shtresa.

  1. Grumbullimi i llumit

Substanca të tilla si llumi, me një dendësi më të madhe se ajo e ujit, vendosen në fund dhe mblidhen në një ndarës balte.

  1. Mbledhja e yndyrës dhe vajrave

Yndyra, vaji dhe yndyra kanë një densitet më të ulët se uji. Grimcat ngrihen në majë, duke formuar një shtresë yndyre që mbahet midis hyrjes dhe daljes. Në këtë pikë, ujërat e zeza “gri” mund të dalin nga ndarësi.

  1. Zbrazje e automatizuar

Ndarësit e yndyrës së serisë Horeca janë krijuar për përdorim specifik në kuzhinat profesionale të restoranteve, mensave ose pikave të ushqimit të shpejtë.

Falë sistemit të tyre të automatizuar të zbrazjes dhe pastrimit, ato ju lejojnë të reduktoni në mënyrë drastike operacionet periodike të pastrimit.

E gjithë kjo redukton në masë të madhe ndotjen  nga këto shërbime minimizon ndikimin në mjedis dhe mbron në mënyrë efikase investimin tuaj.

 

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne

Tuz – Eco life