Ne treg ka shumë filtra uji, kush bën për mua?

Ne treg ka shumë filtra uji, kush bën për mua?

Si fillim duhet të marrim një kampion nga uji juaj për tëkryer analizën. Më pas, bazuar në rezultatet konkrete të kësaj analize vendoset edhe lloji i filtrit që ju nevojitet, sepse filtrat e ujit kanë funksione të ndryshme. Një element tjetër i rëndësishëm në këtë përzgjedhje është se duhet të na informoni edhe për cfarë dëshironi ta përdorni këtë ujë të filtruar: për ujë të pijshëm; ujë sanitar; ujë për prodhim apoujë për industrinë? Kjo, pasi secilit rast i nevojitet njëstandart i ndryshëm uji dhe për të zgjedhur filtrin tuaj duhet të dimë qëllimin se për të cilin ju nevojitet ta përdorni këtë ujë. Gjithashtu edhe kapaciteti apo sasia e ujit që ju nevojitet për përdorimin e tij është një tjetër faktor irëndësishëm në përzgjedhjen e llojit të filtrit tuaj, pasi filtrat kanë kapacitete te ndryshme.