Sëmundjet mikrobike të transmetuara përmes ujit

Sëmundjet që transmetohen përmes ujit mund të shkaktohen nga patogjene tradicionale, patogjenë të rinj, të shfaqur dhe oportunë. Disa baktere mjedisore janë në gjendje të mbijetojnë dhe shumohen në mjedisin ujor, përfshirë ujin e pijshëm. Më të njohurat janë Aeromona, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Ameba dhe mykobakteriet mjedisore. Organizmat e tjerë siç janë Giardia dhe Cryptosporidium, janë në gjendje të prodhojnë ciste, domethënë forma infektive rezistente ndaj trajtimeve që u nënshtrohet uji para se të futen në rrjetet e shpërndarjes.

Aeromonas është një bakter i kudo gjendur dhe autokton në të gjitha mjediset ujore. Në ujërat e rrjetit  rritja e dendësive të tij në përgjithësi ka të bëjë me një ulje të përqendrimit të klorit. Disa gjenotipe konsiderohen potencialisht përgjegjës për patologjitë: infeksione sistemike gastrointestinale dhe të lëkurës për njerëzit. Megjithëse patogjeneza e infeksioneve Aeromonas mbetet e pasigurt. Disa specie kanë faktorë të shumtë virulence duke përfshirë mekanizmat ngjitës dhe prodhimin e toksinave të shumta.   Sidoqoftë, të dhënat më të fundit nuk konfirmojnë ose mohojnë potencialin e Aeromonas si enteropatogjen.

Pseudomonas aeruginosa është një bakter që gjendet në ujë, tokë dhe bimë. Zbulimi i tij është përgjithësisht një tregues i përkeqësimit të cilësisë mikrobiologjike të ujit për shkak të trajtimit të pamjaftueshëm të ujit të pijshëm. Ky bakter është në gjendje të shumëfishohet në pikat e shpërndarjes së sistemeve të shpërndarjes së ujit, siç janë çezmat, dushet, etj. Këto janë depozita shpërndarëse të mikroorganizmit pasi ato janë të vështira për t’u arritur nga dezinfektuesi i mbetur i pranishëm në ujëra. Pseudomonas aeruginosa konsiderohet një patogjen i rrezikshëm  dhe është një nga agjentët kryesorë të infeksioneve nosocomium. Në infeksionet e pacientëve me djegie të rënda, sëmundje neoplastike apo fibrozë cistke, që në shumë raste shpien në endokardit, bronkopneumoni apo meningjit.

Ameba është një gjini e organizmave njëqelizore të Mbretërisë Protista. Ato njihen si protozoa dhe përgjithësisht kanë madhësi mikroskopike. Mund të shkaktojnë dëme në shëndet, duke qenë në gjendje të japin patologji që nëse nuk trajtohen, mund të degjenerojnë në rezultate fatale. Midis këtyre, infeksioni më i njohur është amebiaza, e cila shkakton diarre, dhimbje barku dhe gjendje të keqe të sëmundjes.

Giardia dhe Cryptosporidium janë protozoar parazitarë. E para është njohur si një patogjen për njerëzit që nga mesi i viteve 1960, ndërsa e dyta që nga viti 1976. Në vitet më të fundit, specie të tjera që i përkasin gjinisë Cryptosporidium janë manifestuar si patogjenë njerëzor. Giardiasis dhe cryptosporidiosis janë patologji me transmetim fekal-oral të cilat mund të kalojnë në formë asimptomatike ose të shkaktojnë gastroenteritin në subjektet me imunitet të ulët. Tek njerëzit me imunitet të ulët, veçanërisht në pacientët me HIV AIDS  infeksioni Cryptosporidium  mund të bëhet kronik dhe vdekjeprurës.

Sistemet e filtrimit të ujit nga  Water Boutique janë të Certifikuar nga Entet e Akretidituara të Bashkimit Europian,   dhe ashtu sikurse për elementët e tjerë të rrezikshëm që gjenden në ujë, eleminojnë  deri në masen 99.9% rrezikun e ekspozimit  ndaj baktereve.

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne…..