Sëmundjet virale të transmetuara përmes ujit

Sëmundjet virale të transmetuara përmes ujit përcaktohen si të gjitha ato sëmundje infektive të njeriut dhe kafshëve të lidhura me përdorimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të ujit. Viruset enterike kanë qenë gjithmonë shkaku kryesor i sëmundjeve infektive të lidhura me konsumimin e ujit të kontaminuar me materiale fekale. Epidemitë me origjinë nga uji, ose sëmundjet teknikisht të përhapura nga uji sigurisht janë nënvlerësuar për mungesën e programeve adekuate të mbikëqyrjes epidemiologjike. Viruset enterike përgjegjëse për epidemitë e gastroenteritit që mbart ujin janë: enterovirus, norovirus, adenovirus, hepatit E dhe viruset e hepatitit A, rotavirus. Viruset enterike janë përgjegjës për një gamë të gjerë të patologjive, ndër të cilat më të njohurit janë paraliza e përhershme ose e përkohshme, gastroenteriti, meningjiti aseptik, encefaliti, miokarditi dhe perikarditi.

Adenoviruset janë përgjegjës për një spektër të gjerë të sëmundjeve klinike të cilat mund të japin probleme  shumë serioze ose vdekjeprurëse tek fëmijët dhe pacientët me imunitet të ulët. Shpesh ato japin infeksione latente që riaktivizohen pas disa kohësh. Shumica e tyre shkaktojnë sëmundje të frymëmarrjes, përveç llojit 40 dhe 41 të cilat japin gastroenterit. Në disa raste ato mund të shkaktojnë infeksione të rënda  si hepatiti, nefriti, miokarditi, meningoencefaliti. Veçanërisht në serotipet virulente siç janë fëmijët e moshës 14 vjeç.  Agjensia e Mbrojtjes së Mjedisit të Amerikës (U.S. EPA) ka futur adenoviruset në “Listën e Kandidatëve të Ndotjes” duke i vendosur ato në mesin e 4 mikroorganizmave kryesorë që duhet të monitorohen për ujë të pijshëm.

Noroviruset janë përhapur në të gjithë botën tek njerëzit dhe kafshët. Në vendet e industrializuara ato janë agjentët më të zakonshëm viral, përgjegjës për gastroenteritin epidemik dhe me një rol të rëndësishëm në gastroenteritin sporadik. Noroviruset klasifikohen në pesë grupe të ndryshme të quajtura GI deri në GV, bazuar në analizat filogjenetike. Këto genogrupe ndahen më tej në 29 grupime gjenetike të cilat nga ana tjetër përmbajnë lloje të ndryshme. Transmetimi i noroviruseve mund të ndodhë përmes konsumimit të ushqimit të kontaminuar  dhe / ose ujit të kontaminuar,  kontaktit person me person ose përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me sipërfaqet e kontaminuara. Ato aktualisht konsiderohen patogjenë që shfaqen për shkak të përhapjes së tyre të madhe në mjedise të ndryshme, aftësisë për të prodhuar infeksione klinike të rënda  në të gjitha grupmoshat dhe për t’u  transmetuar në mënyra të ndryshme, gjithashtu dhe për diversitetin e lartë gjenetik dhe aftësinë për të dëmtuar imunitetin te njerëzit. Epidemiologjia e patogjenëve përgjegjës për sëmundjet që rrjedhin nga uji është komplekse, prandaj pastrimi i ujit të pijshëm dhe një trajtim adekuat i ujërave të zeza të papërpunuara janë mjeti i vetëm për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve që rrjedhin nga ndotja virologjike e ujit.

 

Sistemet e filtrimit të ujit nga  Water Boutique ijanë të Certifikuar nga Entet e Akretidituara të Bashkimit Europian,   dhe ashtu sikurse për elementët e tjerë të rrezikshëm që gjenden në ujë, eleminojnë  deri në masen 99.9% rrezikun e ekspozimit  ndaj viruseve .

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne……