Si ta bëni ujin e pusit të pijshëm?

Ndotja e ujërave natyrorë

 Ndotja mikrobiologjike është problemi më i përhapur, e cila bashkon pjesën më të madhe të ujërave në gjendjen e tyre natyrore. Në çdo rast, uji nga ujësjellësi dezinfektohet  dhe si i tillë arrin në rubinetin tonë. Situata ndryshon në mënyrë thelbësore kur nuk jeni të lidhur direkt me ujësjellësin, kjo ndodh për shembull në shtëpitë e fshatit ose në ato realitete të përbëra nga më pak se 50 njerëz, ku konsumi nuk arrin gjithsej 10 m3 / ditë. Sipas parashikimeve të Direktivës 98 / 83CE (cilësia e ujit të destinuar për konsum njerëzor) këto komunitete mund të përjashtohen nga fushëveprimi i legjislacionit. Në këto raste është e nevojshme që personalisht të sigurohet pastrimi i ujit.

 

Kur kerkohet trajtimi i ujit të rubinetit? 

Si bëhet pastrimi i ujit të pusit?

Si bëhet analiza ujit?

Trajtimi i ujit: sistemet e dezinfektimit?

 

Për më shumë informacion kontaktoni në adresën e emailit

[email protected]

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne…..