Taliumi në ujë

Taliumi në ujë

Taliumi është një metal shumë toksik, kimikisht i ngjashëm me kallajin.

Toksiciteti i Taliumit rrjedh nga aftësia e tij për të zëvendësuar kationet e metaleve  të pranishme në trup, kryesisht natriumin dhe kaliumin. Ky zëvendësim ndryshon shumë nga proceset normale qelizore dhe e bën atë një element shumë të rrezikshëm pasi është në gjendje të ndërhyjë në mekanizmat e transmetimit të sinjaleve elektrike në sistemin nervor.

Alarmi i taliumit u shfaq në vitin 2013, pas monitorimit të kryer nga studiues në Universitetin e Pizës, të cilët raportuan praninë në ujë të niveleve midis 1.7 dhe 10.1 μg/L.

Arsyeja e këtij zbulimi të fundit ishte praktikisht aksidental, pasi direktiva evropiane (98/83 / KE) nuk e konsideronte taliumin midis parametrave të ndryshëm që duhen monitoruar për  ujë të pijshëm, kjo do të thotë se normalisht, ky element nuk kërkohet në analizat rutinë…

Trajtimi i ujit me teknologji të përshtatshme për të siguruar ujë të pijshëm  në mjedisin shtëpiak jep rezultate të shkëlqyera me sistemet e osmozës së kundërt (RO)

Për më shumë informacion: [email protected]

Water Boutique – Ku ka ujë jemi ne…