Uji që vjen në shtëpinë time nuk ka as aromë as ngjyrë, as shije. Pse më duhet nië filtër uji?

Uji që vjen në shtëpinë time nuk ka as aromë as ngjyrë, as shije. Pse më duhet nië filtër uji?

Aroma, ngjyra apo dhe shija e ujit janë vetëm elementet e dukshëm që tregojnë nëse uji ka probleme. Uji është tretësi më i mirë dhe universal i substancave kimike dhe sërish mund të mos ndyrshojë karakteristikat e tij të dukshme.Nëse ujit i nevojitet një filtër, këtë e tregon vetëm analiza e ujit.