Unë e kam instaluar nië filtër uji të thjeshtë në hyrie të rrjetit, a mund ta pi ujin?

Unë e kam instaluar nië filtër uji të thjeshtë në hyrie të rrjetit, a mund ta pi ujin?

Një filtër i thjeshte në hyrje të rrjetit nuk garanton cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm. Ai eleminon vetëm një pjesëtë vogël të sedimenteve, sikurse janë grimcat inerte, rëra dhe balta. Me eleminimin e vetëm këtyre elementëve, uji nuk e plotëson standartin dhe parametrat për tu konsumuar.