Unë ujin e cova në laboratorit e Higienës në Tiranë dhe uji doli brenda parametrave, pse nuk mundem sërish ta konsumoj për të pirë?

Unë ujin e cova në laboratorit e Higienës në Tiranë dhe uji doli brenda parametrave, pse nuk mundem sërish ta konsumoj për të pirë?

Cilësia e ujit është cilësia e jetës, prandaj janë vendosurstandarte dhe parametra të ndryshëm për ujin, ku një prej tyre është edhe standarti për ujin e pijshëm. Ky standartnuk është i njëjtë me standartet e ujit sanitar, pra ujit që na vjen e shtëpitë tona. Nuk duhet harruar se OBSH dhe shtetet, në pamundësi për të siguruar standartin me të lartë për ujin e pijshëm në masë të gjerë, vendosin standarte dhe parametra në limitet e mundesive që kanë.