Water Boutique në Greece – Albanian “Business Forum & B2B Meeting”

18 Nëntor  2022  Water Boutique prezantohet ne    eventin Greece – Albanian “Business Forum & B2B Meeting”, të organizuar Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë e Athinës – EBEA, AIDA dhe Greece Enterprise , me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ambasades se RSH ne Athine,  në ambjentet e Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë e Athinës . Në këtë event të rëndesishëm morrën pjesë Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Znj. Delina Ibrahimaj dhe Ministri për Investimet dhe Zhvillim i Greqisë, Z. Adonis Georgiadis.

Water Boutique u prezantua në këtë event nga Admistratori i e Përgjithshëm, Z. Urim Vata  dhe Drejtori Ekzekutiv, Znj. Xheni Vata.  Ata u shprehën se promovimi dhe zhvillimi e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për të rritur tregtinë e tyre ndërkombëtare i shërben zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë dhe nxtijes të punësimit.