Unë jetoj në një apartment në Tiranë dhe nuk shumë hapësirë. Si mund te zgjidhet kjo?

Unë jetoj në një apartment në Tiranë dhe nuk shumë hapësirë. Si mund te zgjidhet kjo?

Mund të bëhet ndërhyrje në pjesën hidraulike ku në hyrjene rrjetit filtri ose zbutësi i ujit  pozicionohet në një ambient me hapësiren e duhur.

Mund të vendoset në pjesën e jashtëme të apartamentit, brenda një kabine.

Nëse klienti e ka totalisht të pamundur vendosjen e një filtri, atëhere mund ti sugjerohen fishekë për filtër dushi, lavatrice, lavastovilje etj.