Shop

BWT Algicide 1L

34 

  • Produkt pa shkumë për parandalimin e algave
  • Shumë e përqendruar (18%), pra më pak konsum
  • E përputhshme me të gjitha produktet e kujdesit të pishinës në ujin e pishinës
  • Në përqendrimin e aplikimit pa erë
  • Produkti ideal për të parandaluar rritjen e algave
  • Nuk formohet shkumë edhe kur përdoren sisteme kundër rrymës
SKU: PRP02 Category: