Shop

BWT AQA Life S

2900 

Zbutes uji Gjerman!

Prodhuar nga BWT – Best Water Technology

Inovacion dhe dimension i ri teknologjik në fushen e trajtimit te ujit .
AQA LIFE është një Zbutes Duplex për te siguruar uje te trajtuar 24 orë në 7 ditë të javës .

Rigjenerimi bëhet në varësi te kapacitetit te ujit duke ulur kostot e mirembajtjes në vit.

I certifikuar nga DVGW

Garancia 5 vite

Përmban: zbutësin e ujit  AQA life, Multiblock X -Bypass , Lidhjet  DN32/32, Matës për testimin e fortësisë se ujit .

Description

Specifikimet teknike:

230 V/50Hz,

Presioni  operues 2.5-8 bar,

Kapaciteti maksimal i prodhimit (per presionin 1bar): 1.8 m³

Përmasat: 610 x 410 x 505 mm

Konsumi i kripës për  rigjenerim:  0.25kg