Kisha dëgjuar zbutës robash., por jo zbutës uji. cfarë është kjo?

Kisha dëgjuar zbutës robash., por jo zbutës uji. cfarë është kjo?

Zbutësi uji është një paisje për trajtimin/filtrimin e ujit për të zbutur atë ose për të reduktuar ngurtësinë e tij. Fortësia e ujit është një term që përdoret për të treguar përqendrimin e kripërave të kalciumit dhe magnezit të cilat precipitojnë dhe formojnë depozitime gëlqere dhe smerci. Zbutësi vendoset në hyrje të rrjetit tuaj të ujit.