Uji në shtepine time vjen nga ujësjellësi i Bovillës,trajtohet që në ujësjellës, pse me duhet një filtër uji?

Uji në shtepine time vjen nga ujësjellësi i Bovillës,trajtohet që në ujësjellës, pse me duhet një filtër uji?

Ujësjellësit jo gjithmonë jane korrekt në zbatimin e të gjithe skemës të trajtimit te ujit. Problemi tjetër është se nga ujësjellësi deri në rubinetin e shtëpisë tuaj uji përshkon disa km nëpër tubacione, qëndron në depozitat tuaja ose depozitat qëndrore të banesës.  Nëse uji juaj është ideal për tu përdorur e tregon vetëm analiza e tij, më pas mund tëdalim në konkluzione nëse ju duhet një filter uji dhe cfarëlloji filtri ju përshtatet. Mos harroni se uji nga ujësjellësi përmban përqendrime Klori dhe Fluori që njihen gjerësisht për efektet e tyre negative në shëndet.